UKLÁDÁME UHLÍK. PRO BUDOUCNOST...

O CERTIFIKACI ODSTRAŇOVÁNÍ UHLÍKU A TRHU S CERTIFIKÁTY

Důvodem certifikace odstraňování uhlíku, a tedy i vzniku Evropského rámce pro certifikaci odstraňování uhlíku (CRCF, je vydávání (a hlavně prodej) takových uhlíkových certifikátů, které jednoznačně potvrzují, že k odstranění uhlíku došlo. Dnes existuje více typů certifikátů, označovaných podle organizace – certifikační autority a metodiky, která byla použita.  Každý jeden certifikát pak představuje “hodnotu” jedné tuny odstraněného oxidu uhličitého […]

O METODÁCH TRVALÉHO ODSTRAŇOVÁNÍ UHLÍKU 

V úvodní úvaze na téma „Odstraňování uhlíku a jeho certifikace“ jsem se zaměřil na vysvětlení pojmů a zkratek, které se pro ně začínají zažívat. A nyní bych se chtěl  blíže věnovat jednotlivým metodám, se kterými se pro certifikaci v Evropě počítá:   1.    uhlíkové zemědělství a obnova lesů pohlcující oxid uhličitý biomasou  2.    trvalé odstraňování a […]

CRCF? CDR? VCM?

To jsou tři základní zkratky, které se týkají problematiky odstraňování uhlíku, což je jeden ze způsobů, jak reagujeme na klimatické změny. A jelikož je kolem „toho“ v mediálním prostoru celkem chaos, nejdříve si pojďme vyjasnit základní pojmy a principy: Začněme skleníkovými plyny! Jedná se především o oxid uhličitý, který vzniká při spalování uhlí, ropy a zemního plynu (fosilních paliv). Skleníkovým je proto, […]

Open letter from biochar to Members of the European Parliament

Dear members of the European Parliament!  Firstly, allow me to introduce myself. My name is Biochar. I look just like my brother – charcoal, whom you sometimes use to grill or to cook.  Contrarily to him, I am not designed to be burnt, I am supposed to be used in the soil.  Originally, I was biomass – […]