UKLÁDÁME UHLÍK. PRO BUDOUCNOST...

VÍTEJTE V PROSTORU KLIMATICKÉ ODPOVĚDNOSTI

Biochar Foundation podporuje rozvoj výroby a používání biouhlu jako nástroje ukládání uhlíku a mírnění klimatických změn. A jsme rádi, že už v tom nejsme sami! Evropa bude biouhel podporovat prostřednictvím nařízení o certifikaci odstraňování uhlíku CRCF!

Biouhel je jediným nástrojem trvalého odstranění uhlíku, který navíc pomáhá významně zlepšovat kvalitu a úrodnost půdy. Pomáhá tedy při řešení dvou zásadních problémů lidstva – klimatických změn a stavu půdy. A my všichni víme, že na obojím závisí budoucnost lidstva!

Pro rozvoj výroby a používání biouhlu jsme vytvořili projekt Každé kilo se počítá! Jeho realizací chceme přinést biouhlírny do každého města a obce! 

ZACHYCOVÁNÍ UHLÍKU

Zásadní roli v zachycování uhlíku hrají rostliny a jejich schopnost pohlcovat a rozkládat oxid uhličitý procesem fotosyntézy. Uhlík ukládají do své biomasy a kyslík vypouštějí zpět do vzduchu.

Když rostliny odumřou, většina uhlíku z biomasy se oxidací vrátí zpět do atmosféry. Část však lze trvale odstranit a uložit do půdy ve formě biouhlu.

KAŽDÉ KILO SE POČÍTÁ

Každý, komu není lhostejný stav zemědělské půdy a uvědomuje si dopady klimatických změn, se může zapojit a přispět k nápravě. Ukládání uhlíku biouhlem představuje přirozenou a stamiliony let ověřenou součást koloběhu uhlíku. Rostlina uhlík zachytí, biouhel zafixuje a farmář uloží do půdy. 

V rámci Aliance řešíme otázky trvalého odstraňování uhlíku jako neoddělitelné součásti dekarbonizace.