UKLÁDÁME UHLÍK. PRO BUDOUCNOST...

VÍTEJTE V PROSTORU KLIMATICKÉ ODPOVĚDNOSTI

Biochar Foundation podporuje rozvoj výroby a používání biouhlu jako nástroje ukládání uhlíku a mírnění klimatických změn.

Vědci, ekologické organizace i politici volají po uhlíkové neutralitě. Biouhel nabízí uhlíkovou negativitu! Zuhelnatělá biomasa neoxiduje, a tudíž je vyřazena z koloběhu uhlíku v biosféře.

Navíc však biouhel významně zlepšuje kvalitu a úrodnost půdy. Je tedy jednou z důležitých věcí, které pomáhajípři řešení dvou zásadních problémů lidstva – klimatických změn a stavu půdy. A my všichni víme, že na obojím závisí budoucnost lidstva!

Každý z vás se může zapojit a přispět tak k lepším vyhlídkám pro budoucnost našich dětí a dalších generací. Pojďte s námi ukládat uhlík! Protože Každé kilo se počítá!

ZACHYCOVÁNÍ UHLÍKU

Zásadní roli v zachycování uhlíku hrají rostliny a jejich schopnost pohlcovat a rozkládat oxid uhličitý procesem fotosyntézy. Uhlík ukládají do své biomasy a kyslík vypouštějí zpět do vzduchu.

Když rostliny odumřou, většina uhlíku z biomasy se oxidací vrátí zpět do atmosféry. Část však lze trvale odstranit a uložit do půdy ve formě biouhlu.

KAŽDÉ KILO SE POČÍTÁ

Každý, komu není lhostejný stav zemědělské půdy a uvědomuje si dopady klimatických změn, se může zapojit a přispět k nápravě. Ukládání uhlíku biouhlem představuje přirozenou a stamiliony let ověřenou součást koloběhu uhlíku. Rostlina uhlík zachytí, biouhel zafixuje a farmář uloží do půdy. 

V rámci Aliance řešíme otázky trvalého odstraňování uhlíku jako neoddělitelné součásti dekarbonizace.