Biochar Foundation je nadační fond, jehož hlavním cílem je nabízet řešení pro zmírnění klimatických změn prostřednictvím ukládání uhlíku a omezování uhlíkové stopy.

Ukládáme reálný uhlík z biomasy, která se přeměnila na biouhel. V této formě pak setrvá staletí.

Biouhel ukládají farmáři do půdy, kde napomáhá přirozeným funkcím a úrodnosti bez průmyslových hnojiv a chemikálií.

Ukládání uhlíku omezuje uhlíkovou stopu. Je to dobrovolná kompenzace, která pomáhá půdě i klimatu.

Připojte se a uložte část své firemní nebo osobní uhlíkové stopy!

Protože KAŽDÉ KILO SE POČÍTÁ!