UKLÁDÁME UHLÍK. PRO BUDOUCNOST...

UHLÍKOVÁ STOPA

Kdo o ní neslyšel – neposlouchal. Jde o příspěvek každého jednotlivého člověka k uvolnění uhlíku, jenž je uložen v zemi v podobě fosilních paliv – uhlí, ropy a plynu. A proč člověka? Jednoduše proto, že k uvolnění uhlíku dochází při výrobě každého výrobku, „pěstování“ potravin a dopravou (zatím se bez výroby energie z uhlí, ropy a plynu neobejdeme). A taky proto, že veškeré pěstování a výroba je reakcí na poptávku lidí.

Tudíž každá potravina, výrobek i služba nese určitou uhlíkovou stopu, vyjádřenou v tunách ekvivalentu CO2Spotřeba každého daného výrobku je tedy zatížená uhlíkovou stopou

Podívejte se na příklady uhlíkové stopy modelové české domácnosti.

Uhlíkovou stopu můžeme označit za odpad, stejně jako komunální odpad, plasty, sklo, kov, papír, bioodpad a vše, co vyhazujeme do nádob na odpad. A za likvidaci odpadu se platí. Proč tedy za uhlíkovou stopu ne?! 

Náš projekt Každé kilo se počítá! nabízí možnost kompenzace uhlíkové stopy prostřednictvím reálného uložení uhlíku. A to pro každého.