UKLÁDÁME UHLÍK. PRO BUDOUCNOST...

UHLÍKOVÁ STOPA

Kdo o ní neslyšel – neposlouchal. Jde o příspěvek každého jednotlivého člověka k uvolnění uhlíku, jenž je uložen v zemi v podobě fosilních paliv – uhlí, ropy a plynu. A proč člověka? Jednoduše proto, že k uvolnění uhlíku dochází při výrobě každého výrobku, „pěstování“ potravin a jejich dopravě. Za veškerou spotřebou stojí poptávka lidí

Každá potravina, výrobek i služba nese určitou uhlíkovou stopu, vyjádřenou v tunách ekvivalentu CO2, a jejich spotřeba je zatížená uhlíkovou stopou

Velké firmy, které vyrábějí a poskytují služby, o své uhlíkové stopě informují v rámci tzv. SDG reportingu. EU od roku 2024 zavádí tyto reporty jako povinnost v rámci směrnice CSRD

Firmy se snaží minimalizovat uhlíkovou stopu snižováním emisí úsporami, vyšší efektivitou nebo obnovitelnými zdroji. 

Poslední část pak mohou kompenzovat nákupem uhlíkových certifikátů.

Uhlíkovou stopu můžeme vlastně označit za odpad A za likvidaci odpadu se platí. Proč tedy za uhlíkovou stopu ne?! 

Náš projekt Každé kilo se počítá! nabízí možnost kompenzace uhlíkové stopy prostřednictvím reálného uložení uhlíku. A to pro každého.