UKLÁDÁME UHLÍK. PRO BUDOUCNOST...

NÁŠ PŘÍBĚH

Biouhlu se věnujeme od roku 2013, kdy s Jan Káňa, Jiří Honajzer, Martin Hassa, Tomáš Bártek, Petr Hýbl, Jiří Novák a Miloš Tomášek založili firmu BIOUHEL.CZ s.r.o.

Od počátku vyvíjíme techniku a definujeme systémy pro výrobu a používání biouhlu. Naše řešení byla oceněna cenou Za společenskou prospěšnost inovace v rámci České inovace 2013Quality innovation of the year 2014 a jsme finalisty soutěže o ceny SDGs za naplňování cílů udržitelného rozvoje od OSN v Česku.

Snažíme se vysvětlit všem zainteresovaným, že je potřeba vzít v potaz a nějak podpořit jakákoli „inovativní“ (spíš přírodě blízká) opatření, která v důsledku pomohou změnit žalostný stav zemědělské půdy a navrátit do zemědělské praxe zpět selský rozum.

Nadační fond Biochar Foundation jsme založili proto, abychom podporovali biouhel z druhé strany – odspoda. Prostřednictvím jeho příspěvku k mírnění změn klimatu, které může vnímat každý z nás. Ať už prostřednictvím letního klima ve městech nebo cen potravin v důsledku sucha.

Prostředkem k šíření našeho řešení se stal projekt Každé kilo se počítá! 

ORGÁNY NADACE

PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY

Doc. Ing. Josef Maroušek, Ph.D.

ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY

Jan Káňa
PhDr. Jiří Honajzer, Ph.D.

REVIZOR

MgA. et Mgr. Jitka Honajzrová