UKLÁDÁME UHLÍK. PRO BUDOUCNOST...

ODSTRAŇOVÁNÍ UHLÍKU

K odstranění uhlíku je v první řadě potřeba oxid uhličitý zachytit a uhlík z něj uložit. 

O to přirozeně postarají z větší části rostliny složitým procesem fotosyntézy. Tak se uhlík zachycuje do jejich biomasy a tvoří rostlinu nebo strom. 

V biomase je uhlík zachycen po dobu jejího života, tedy běžně maximálně desetiletí. 

Aby došlo k trvalému odstranění, musí být uhlík uložen nejméně na sto let. Uložení uhlíku v biomase lze prodloužit na staletí tak, že se zuhelnatí do tzv. černého uhlíku, známého jako biouhel. Ten se pak uloží do zemědělské půdy anebo se použije jako součást stavebních materiálů. Tato metoda se označuje jako „Biochar Carbon Remove“ a věnujeme se jí v Biochar Foundation.

Další metody odstranění uhlíku jsou přehledně znázorněny na infografice od Carbon Gap. Jako trvalé je jako první na ose označován právě Biochar, protože zachycení uhlíku v biomase nesplňuje podmínku setrvání více, než 100 let. 

Schema fotosyntézy
110BE76A-D6B6-4056-ADD0-DC384AC9ADAA-1024x768
Biouhel z pece kon-tiki
Metody Carbon Dioxide Remove