UKLÁDÁME UHLÍK. PRO BUDOUCNOST...

ODSTRAŇOVÁNÍ UHLÍKU

K odstranění uhlíku je v první řadě potřeba oxid uhličitý zachytit a uhlík z něj uložit. 

O to přirozeně postarají z větší části rostliny složitým procesem fotosyntézy. Tak se uhlík zachycuje do jejich biomasy a tvoří rostlinu nebo strom. 

V biomase je uhlík zachycen po dobu jejího života, tedy běžně maximálně desetiletí. 

Aby došlo k trvalému odstranění, musí být uhlík uložen nejméně na sto let. Uložení uhlíku v biomase lze prodloužit na staletí tak, že se zuhelnatí do tzv. černého uhlíku, známého jako biouhel. Ten se pak uloží do zemědělské půdy anebo se použije jako součást stavebních materiálů. Tato metoda se označuje jako „Biochar Carbon Remove“ a věnujeme se jí v Biochar Foundation.

Další metody odstranění uhlíku jsou přehledně znázorněny na infografice od Carbon Gap. Jako trvalé je jako první na ose označován právě Biochar, protože zachycení uhlíku v biomase nesplňuje podmínku setrvání více, než 100 let. 

110BE76A-D6B6-4056-ADD0-DC384AC9ADAA-1024x768
Biouhel z pece kon-tiki
Metody Carbon Dioxide Remove

Budu se věnovat jen relevantním aspektům projektů a trhů s uhlíkovými kompenzacemi.

Odstraňování uhlíku probíhá vždy jako konkrétní projekt, který je v souladu s některou metodikou, vydanou certifikační autoritou. Každý projekt je předkládán ke schválení, nutnému pro vydání budoucích uhlíkových certifikátů. 

Jde tedy vždy o budoucí záměr s příslibem, že jeho realizací dojde k odstranění uhlíku a vygenerování certifikátů. 

Pokud žádná certifikační autorita daný projekt neschválí, nedojde k jeho realizaci i proto, že by nemohly být vydány uhlíkové certifikáty, které projekt z části nebo zcela financují.  

Schválení projektu k certifikaci je ale pouze první část. Vydané certifikáty musí „někdo“ koupit! Kupujícími jsou soukromé společnosti, nevládní organizace nebo i vlády, které pak uhlíkové certifikáty používají pro dobrovolné vykázání snížení své vlastní uhlíkové stopy – uhlíkové kompenzace. Dobrovolnost podpory projektů odstranění uhlíku charakterizuje celý trh s uhlíkovými certifikáty VCM

Rozhodování o nákupu uhlíkových kompenzací soukromými společnostmi se zpravidla řídí jejich vlastním prospěchem, kam spadá i filantropie. Akceptujeme-li OSN jako globální autoritu a její klimatický panel IPCC jako autoritu v oblasti vědeckého přístupu k otázkám klimatu, pak bychom se všichni měli snažit konat v souladu s klimatickými cíli OSN

Nutnými opatřeními pro eliminaci klimatických změn je omezení fosilních emisí a permanentní odstranění části těch, které již v atmosféře jsou = trvalé odstranění uhlíku (CDR).

Dosud se k odstraňování emisí uhlíku hlásí především největší obchodní korporace, které přijaly roli iniciátora vývoje perspektivních projektů. 

Globální statistiky trhu certifikátů trvalého odstraňování uhlíku vede projekt cdr.fyi Máme k dispozici zásadní informaci, že do konce roku 2023

  • se prodaly certifikáty odstranění 5,8 mil. tun CO2 (dodáno bylo pouze 6%, z toho přes 90% jako BCR)
  • za které kupující zaplatili 2,35 mld. USD
  • 10 největších kupujících amerických firem koupilo 85% (Microsoft z toho 57%).