UKLÁDÁME UHLÍK. PRO BUDOUCNOST...

Klimatická tvrzení: jaká je nejnovější politika EU?

Evropská politika kolem tvrzení a vykazování o dopadech výrobků a služeb na životní prostředí prošla změnami s cílem zvýšení transparentnosti. Nově přibyl Rámec pro certifikaci odstraňování uhlíku CRCF, který bude poskytovat započítatelné certifikáty pro kompenzaci zbytkových emisí.