UKLÁDÁME UHLÍK. PRO BUDOUCNOST...

Klimatická tvrzení: jaká je nejnovější politika EU?

Evropská politika kolem tvrzení a vykazování o dopadech výrobků a služeb na životní prostředí prošla změnami s cílem zvýšení transparentnosti. Nově přibyl Rámec pro certifikaci odstraňování uhlíku CRCF, který bude poskytovat započítatelné certifikáty pro kompenzaci zbytkových emisí.

BIOCHAR – why and for how much?

This discussion refers to European regions with developed conventional agriculture. I passionately “dirty my hands” with Biochar for 11 years. Over these years I looked at it from all the possible angles and through different lenses. To me, it was always a material defined by its feedstock, production method and its use. This “trinomial” was used […]

BIOUHEL – proč a za kolik?

Tato úvaha se týká Evropských regionů s rozvinutým konvenčním zemědělstvím. Biouhlem si vášnivě „špiním ruce“ už jedenáctým rokem. Za tu dobu jsem se na něj díval ze všech možných úhlů a různou optikou. Vždy to pro mě byl materiál definovaný surovinou, způsobem výroby a použitím. Z této „trojčlenky“ vycházela jeho cena, která je vyjádřením komplexní hodnoty. Mějme […]

O CERTIFIKACI ODSTRAŇOVÁNÍ UHLÍKU A TRHU S CERTIFIKÁTY

Důvodem certifikace odstraňování uhlíku, a tedy i vzniku Evropského rámce pro certifikaci odstraňování uhlíku (CRCF, je vydávání (a hlavně prodej) takových uhlíkových certifikátů, které jednoznačně potvrzují, že k odstranění uhlíku došlo. Dnes existuje více typů certifikátů, označovaných podle organizace – certifikační autority a metodiky, která byla použita.  Každý jeden certifikát pak představuje “hodnotu” jedné tuny odstraněného oxidu uhličitého […]

O METODÁCH TRVALÉHO ODSTRAŇOVÁNÍ UHLÍKU 

V úvodní úvaze na téma „Odstraňování uhlíku a jeho certifikace“ jsem se zaměřil na vysvětlení pojmů a zkratek, které se pro ně začínají zažívat. A nyní bych se chtěl  blíže věnovat jednotlivým metodám, se kterými se pro certifikaci v Evropě počítá:   1.    uhlíkové zemědělství a obnova lesů pohlcující oxid uhličitý biomasou  2.    trvalé odstraňování a […]

UHLÍK POD KONTROLOU

CRCF? CDR? VCM? To jsou tři základní zkratky, které se týkají problematiky odstraňování uhlíku, což je jeden ze způsobů, jak reagujeme na klimatické změny. A jelikož je kolem „toho“ v mediálním prostoru celkem chaos, nejdříve si pojďme vyjasnit základní pojmy a principy: Začněme skleníkovými plyny! Jedná se především o oxid uhličitý, který vzniká při spalování uhlí, ropy a zemního plynu (fosilních paliv). […]