UKLÁDÁME UHLÍK. PRO BUDOUCNOST...

Certifikace projektů BCR podle Puro Standard

Náš tým si prošel procesem přípravy projektu výroby biouhlu, jehož významnou součástí bylo posouzení možnosti certifikace metody Biochar Carbon Removal. Vybrali jsme organizaci Puro.earth, která má globálně nejvíce zkušeností její certifikáty CORC jsou akceptované všemi aktivnímu kupujícími včele s leaderem trhu Microsoft. Proto jsme se rozhodli nabídnout pomoc s certifikačním procesem všem, kdo plánují vyrábět biouhel.

Přehled základních dokumentů pro certifikaci podle Puro Standard:

Základní dokument o certifikačním standardu Puro.earth a metodologie pro certifikaci metody Biochar Carbon Remove.

Dokumentace pro posouzení navrhovaného projektu, zapojení zainteresovaných stran, adicionality projektu, environmentálního a sociálního dopadu realizace, pokyny pro hodnocení LCA, marketingové pokyny a šablona návrhu SDG.