UKLÁDÁME UHLÍK. PRO BUDOUCNOST...

Klimatická tvrzení: jaká je nejnovější politika EU?

Evropská politika kolem tvrzení a vykazování o dopadech výrobků a služeb na životní prostředí prošla změnami s cílem zvýšení transparentnosti. Nově přibyl Rámec pro certifikaci odstraňování uhlíku CRCF, který bude poskytovat započítatelné certifikáty pro kompenzaci zbytkových emisí.

BIOCHAR – why and for how much?

This discussion refers to European regions with developed conventional agriculture. I passionately “dirty my hands” with Biochar for 11 years. Over these years I looked at it from all the possible angles and through different lenses. To me, it was always a material defined by its feedstock, production method and its use. This “trinomial” was used […]

BIOUHEL – proč a za kolik?

Tato úvaha se týká Evropských regionů s rozvinutým konvenčním zemědělstvím. Biouhlem si vášnivě „špiním ruce“ už jedenáctým rokem. Za tu dobu jsem se na něj díval ze všech možných úhlů a různou optikou. Vždy to pro mě byl materiál definovaný surovinou, způsobem výroby a použitím. Z této „trojčlenky“ vycházela jeho cena, která je vyjádřením komplexní hodnoty. Mějme […]