Pojem společenské odpovědnosti (firem) – CSR – je frekventovaným tématem. Díky bohu!

Součástí společenské odpovědnosti firmy je také odpovědnost za to, jak její ekonomická činnost dopadá na životní prostředí. Tudíž je každá firma odpovědná za uhlíkovou stopu, která díky její činnosti vznikne.

Vedle firem jsou stejně (z)odpovědné i státy – všechny úřady a instituce, které státy zřizují, aby mohly fungovat. Zahlazování uhlíkové stopy státem však bude společným výdajem státního rozpočtu .

Jak by to bylo jednoduché, kdyby se všichni dohodli na spravedlivé globální uhlíkové dani! Nebo vlastně ani ne, protože by se nikdy nedohodli na jejím použití.

Biochar Foundation nabízí firmám i institucím omezení uhlíkové stopy formou uhlíkových kompenzací. Uložením uhlíku, který se stal součástí biomasy procesem fotosyntézy.