Náš příběh biouhlu se začal psát v roce 2013, kdy se Jan Káňa, Jiří Honajzer, Martin Hassa, Tomáš Bártek, Petr Hýbl a další rozhodli šířit dobro a založili firmu BIOUHEL.CZ s.r.o.. Od počátku vyvíjíme techniku a definujeme systémy pro výrobu a používání biouhlu (agrouhlu). Naše řešení byla oceněna cenou Za společenskou prospěšnost inovace v rámci České inovace 2013 a Quality innovation of the year 2014

Snažíme se vysvětlit politikům i úředníkům, že je potřeba vzít v potaz a nějak podpořit jakákoli „inovativní“ (spíš přírodě blízká) opatření, která v důsledku pomohou změnit žalostný stav zemědělské půdy a navrátit do zemědělské praxe zpět selský rozum.

Ač jsme vždy vyslyšeni (a někdy i chváleni!) – nenalezl se zatím ten správný způsob, jak rozšířit a využít biouhel v měřítku, které by mohlo přinést viditelné výsledky.  My však biouhlu stále věříme, a proto za něj bojujeme všemi prostředky. A zatím posledním z nich je založení nadačního fondu Biochar Foundation.

Jan Káňa
ten, kdo taky hoří pro biouhel