Předseda správní rady
Doc. Ing. Josef Maroušek, Ph.D.

Členové správní rady
Jan Káňa
PhDr. Jiří Honajzer, Ph.D.

Revizor
MgA. et Mgr. Jitka Honajzrová