Nadační fond Biochar Foundation (BF, n.f.) je založen za účelem ochrany životního prostředí a podpory výroby a použití biouhlu jako nástroje pro: 

  • odstranění emisí skleníkových plynů, zejména oxidů uhlíku
  • snížení velikosti tzv. uhlíkové stopy lidské činností a spotřebitelského chování 
  • zlepšení kvality půdy, zejména zemědělsky využívané
  • materiálové a energetické využití biologicky rozložitelných odpadů.

Zakladatelem nadačního fondu je AIVOTEC s.r.o., IČO 24172138. Základní nadační vklad činí 100.000 Kč.


Zveřejňované údaje:

Biochar Foundation, nadační fond
Zarámí 4077, Zlín
IČ 08280592
spisová zn. N 720, Krajský soudu v Brně