Kdo o ní neslyšel – neposlouchal. Jde o příspěvek každého člověka a firmy k uvolnění uhlíku, uloženého v zemi jako tzv. fosilní paliva – uhlí, ropa a plyn.

S nárůstem množství oxidu uhličitého v atmosféře díky používání fosilních paliv se projevují klimatické změny. Zjednodušeně můžeme konstatovat, že jde o důsledek velké poptávky po zboží a službách – tedy spotřeby. K výrobě je potřeba energie a tu z větší míry získáváme spalováním fosilních paliv.

Uhlíkovou stopu můžeme klidně označit za odpad. Je tedy odpadem stejně jako plasty, sklo, kov, papír, kuchyňské zbytky a další vedlejší „produkty“ civilizace. Jenže odpad v podobě uhlíkové stopy opticky nikomu nevadí. Zaslouží si však stejnou pozornost jako všechny ostatní odpady!

Uhlíkovou stopu firmy kalkulují odborné firmy a organizace, jako například CI2, o.p.s. (informace zde).

Uhlíkovou stopu jednotlivce si může každý spočítat v některé z kalkulaček (kalkulačka uhlíkové stopy). Nebo se pro základní orientaci přirovnejte k jedné z modelových rodin: