Další „oregonské“ pece kon-tiki se ujal spolek Sousedé pro krajinu pod vedením špičkového arboristy pana Davida Hory (Treewalker). Během pár týdnu už vyrobili téměř 4 kubíky kvalitního biouhlu. A to jsou teprve „v záběhu“ ;-). Děkujeme!