23. září proběhla v Běchovicích prezentace výroby biouhlu z větví po údržbě zeleně v tzv. peci KON-TIKI. Kromě zástupců pražských lesů se přišli podívat i odborníci na městskou zeleň s TSK Praha a zahradnických firem. Biochar Foundation nyní jedná s pražskými lesy o spolupráci při výrobě biouhlu, který by se následně používal při výsadbách městské zeleně a urbanistických opatřeních v rámci Modrozelené infrastruktury.