Pro oficiální zahájení činnosti nadační fondu jsme zvolili Výstavu Země Živitelka v Českých Budějovicích. Jako hlavní téma jsme zvolili předvádění výroby PRAuhlu v peci KON-TIKI. Vedle toho je na stánku ukázka využití biouhlu v rámci městské zeleně a prezentace problematiky uhlíkové stopy.

V rámci prezentace jsme vyrobili 400 kilo PRAuhlu, čímž jsme uložili 2 tuny oxidu uhličitého. Pro budoucí ukladatele jsou k dispozici formou Založenek (kupujete zde!).

2 tuny CO2, odstraněného PRAuhlem

Náš stánek navštívil pan premiér Babiš s doprovodem. Kromě výroby PRAuhlu a biouhlu obecně ho zaujala problematika uhlíkové stopy.

S radostí jsme zjistili, že je “biouhel” jeden z prvků v rámci opatření pro zlepšení vodního režimu a stavu půdy, které řeší speciální komise na půdě České zemědělské univerzity v Praze.

Společně s námi si pak pan Babiš uložil první kilo oxidu uhličitého ze své osobní uhlíkové stopy.


Další vzácnou návštěvou na našem stánku byli Šťastní lidé