UKLÁDÁME UHLÍK. PRO BUDOUCNOST...

agrouhel® má CE!

S nadšením a uspokojením si dovoluji sdělit všem příznivcům biouhlu a slušného chování k Zemi, že BIOUEHL JE pod obchodním názvem argouhel® SCHVÁLENou pomocnou půdní látkou!Po téměř čtyřech letech nelehké práce, hnané osobním zapálením a podporované mými kolegy a spolupracovníky, jsme dosáhli cíle – přesněji začátku cesty k nápravě žalostného stavu zemědělských půd se všemi již notoricky známými důsledky. […]