Říká se také offsety. Jde o dobrovolný finanční příspěvek na financování projektů, které uhlík ukládají nebo snižují jeho uvolňování. Typickým příkladem jsou sázení stromů nebo výroba energie z obnovitelných zdrojů.

Biochar Foundation nabízí uhlíkové kompenzace prostřednictvím reálného uložení uhlíku ve formě biouhlu, ve kterém je zafixován uhlík, jenž byl uložen přírodním procesem fotosyntézy.

Pro každého zájemce zařídíme výrobu biouhlu a jeho uložení u vybraného farmáře nebo v městské zeleni.

1 kilogram vyrobeného a do půdy uloženého biouhlu představuje odstranění 5 kg oxidu uhličitého (Údaj čerpáme ze souhrnného znaleckého posudku).
Naopak 1 kg oxidu uhličitého uhlíkové stopy se odstraní uložením 0,2 kg biouhlu.

K dispozici bude několik forem kompenzací

PRODEJ BIOUHLU bez uložení
PRODEJ BIOUHLU s uložením u vybraného farmáře
PRODEJ UHLÍKOVÝCH KREDITŮ za již uložený biouhel
KOMPENZACE OSOBNÍ DOPRAVY (100 km = 10 kg CO2 )

Cena za kompenzaci 1 kg CO2 je 0,12 € (3 Kč).