Biochar Foundation je nadační fond, jehož hlavním cílem je nabízet řešení pro zmírnění klimatických změn prostřednictvím ukládání uhlíku a omezování uhlíkové stopy.